ประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร/กิจกรรม

การประเมินและจัดทำผลงานทางวิชาการหลักเกณฑ์ใหม่ เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น
การประเมินและจัดทำผลงานทางวิชาการหลักเกณฑ์ใหม่ เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนนาคำวิทยา ดำเนินการจัดอบรม…

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 2562
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 2562

นายประดิษฐ์ นันทะสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนนาคำวิทยา…

หลักสูตรการสร้างสรรค์ Portfolio
หลักสูตรการสร้างสรรค์ Portfolio

โรงเรียนนาคำวิทยา ขอขอบคุณคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี…

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ทางการศึกษา