หลักสูตรการสร้างสรรค์ Portfolio

โรงเรียนนาคำวิทยา ขอขอบคุณคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ที่ได้ให้ความรู้เข้าบริการวิชาการ "หลักสูตรการสร้างสรรค์ Portfolio" สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเป็นพื้นฐานในการสร้างโปรแกรมแฟ้มสะสมผลงานสำหรับนักเรียน เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนนาคำวิทยา

เว็บไซต์ทางการศึกษา