การประเมินและจัดทำผลงานทางวิชาการหลักเกณฑ์ใหม่ เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนนาคำวิทยา ดำเนินการจัดอบรม เรื่อง "การประเมินและจัดทำผลงานทางวิชาการหลักเกณฑ์ใหม่ เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น" ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยได้ความอนุเคราะห์จาก นางคำไอ่ อรศรี องค์การบริหารส่วนตำบลค้อทอง และ นางศรัญญา บุญสุข องค์การบริหารส่วนตำบลหัวดอน ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียนนาคำวิทยา

เว็บไซต์ทางการศึกษา