กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 2562

นายประดิษฐ์ นันทะสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนนาคำวิทยา พร้อมกับข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนนาคำวิทยา ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2562 โดยเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 89 รูป เวลา 06.30 น. ณ บริเวณถนนหน้าที่ว่าการอำเภอเขื่องใน และเข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เวลา 08.00 น. ณ หอประชุมอำเภอเขื่องใน

เว็บไซต์ทางการศึกษา